Bloggen

– En arena for vennskap og kunnskap

På sosiale medier diskuterer barn og unge viktige samfunnsspørsmål, opplever fellesskap og uttrykker sin kreativitet, sier trebarnsmor og foredragsholder, Elise Landa.

Sosiale medier bidrar til at det har blitt mer kommunikasjon mellom barn og unge, sier Landa. Dette er positivt for barn generelt, men kanskje særlig for de som går på små skoler, bor på mindre steder, eller for barn som har interesser og hobbyer som gjør at de skiller seg litt ut.

– For barn som ikke har så lett for å finne venner, kan sosiale medier bli en særlig viktig arena. Her kan de finne likesinnede og oppleve et fellesskap når de knytter seg til et nettverk.

Delingskulturen blant barn og unge gir også rom for større åpenhet og mulighet for å diskutere viktige samfunnsspørsmål og tabubelagte temaer, sier Landa.

– De snakker ikke bare om sminke og trivielle ting. De deler også...

Les mer...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.