Foreldre bekymrer seg for mye

Foreldre bekymrer seg for mye

Barn og unge bruker mobilen til å engasjere seg i nyheter og samfunnsspørsmål, samtidig som de lærer å bruke teknologi på en måte som ruster dem for fremtidig arbeidsliv. Men mange foreldre møter barnas skjermbruk med alt for mye skepsis, sier nettekspert og blogger Elise Landa.

En del foreldre bekymrer seg for at poden sitter for mye på skjerm. Men for å være rustet for fremtiden, må barn og unge faktisk tilbringe en del timer med dette, sier Elise Landa.

– I fremtiden vil det være helt nødvendig med visse teknologiske kunnskaper og ferdigheter. Dette får barn gjennom deltakelse i spill, sosiale medier og nettbruk for øvrig. Når barna lærer seg dette i tidlig alder, er det med på å forberede dem for fremtidens jobber og skolesystemet, sier Landa.

Den kommende generasjonen kommer til å ha yrker som ikke eksisterer i dag, mener Landa. Og sosiale medier og teknologibruken kommer til å være et viktig element i det fremtidige arbeidsliv. Derfor er det viktig at barna får med seg en kompetanse som de kan bruke når de blir voksne og skal ut i arbeidslivet.

Samtidig møter mange voksne barnas skjermbruk med skepsis, og teller timer fremfor utbytte, sier Landa. Å være flink i teknologi er sett på som mindre viktig enn å gå på ski eller skåre mål på fotballbanen.

– Det er viktig å sette seg inn i potensialet og utbyttet barna får når de bruker teknologi. Det handler om å sette seg inn i det barna gjør når de spiller, være nysgjerrig og kanskje prøve ut spillene selv. Det å heie på jentungen på fotballkamp er sett på som viktig, men det er av like stor betydning å sette seg inn i hvorfor poden ønsker å dra på dataspill-samlinger. Mange ser allikevel på dette som noe rart og annerledes, i stedet for å forsøke å forstå hva dette dreier seg om, sier Landa.

Les hele artikkelen hos Barnevakten

 

Bestill foredrag til din skole her:

Mail: [email protected]

Tlf. 95100821

Eller på vår Facebooksiden

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.